088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

Seveso-inrichting

Seveso-inrichting

Als u gevaarlijke stoffen opslaat is van belang om te toetsen of de Seveso- regelgeving van toepassing is. De eisen beschreven in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gelden zowel voor de grote chemische installaties als voor opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen, de zogenaamde PGS15 opslagen. Voor zowel de meer ervaren milieu-medewerker als voor degene die voor het eerst met Seveso-regelgeving te maken krijgt, is dat taaie materie met heel veel (ogv Europese Richtlijn) verplichtingen.

De basis van alle verplichtingen is het systematisch identificeren van de gevaren ten gevolge van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. Het veiligheidsmanagementsysteem is één van de verplichtingen. De daarbij behorende procedures en werkinstructies moeten doeltreffend zijn maar niet ingewikkelder dan noodzakelijk.

Ook het systematisch identificeren van noodsituaties en het opstellen van een noodplan is een verplichting die uit de Seveso-regels volgt. Wilt u weten of de Seveso-regels van toepassing zijn, neem dan contact met ons op.

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Kleine Beer 22
2952 AS Alblasserdam
Nederland

T: 088  2350 500
E: Mail@ekosafe.info

KVK: 66072883

Algemene voorwaarden