088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

pgs15

pgs15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen De Richtlijn PGS15 is geen wet of dwingend recht maar zijn regels waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afwijken van de richtlijn mag mits blijkt dat een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt. Ook een ander veiligheidsniveau is mogelijk mits daar goede gronden voor zijn. Er mag gemotiveerd afgeweken worden van de richtlijn.

Elk project is maatwerk waarbij Ekosafe jarenlange expertise inbrengt voor:

– advies bij het ontwikkelen van opslagen voor gevaarlijke stoffen;
– inspectie van de opslag aan de richtlijn en/of vergunning;
– begeleiden van een verbetertraject om de opslag in overeenstemming met de regels te brengen;
– praktijkoplossingen (afwijken richtlijn) en tijdens overleg met bevoegd gezag de afwijkingen en motivatie bespreken.

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Kleine Beer 22
2952 AS Alblasserdam
Nederland

T: 088  2350 500
E: Mail@ekosafe.info

KVK: 66072883

Algemene voorwaarden