088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

Diensten

BRZO 2015

Als u gevaarlijke stoffen opslaat is het van belang om te toetsen of het Besluit risico’s zware ongevallen Brzo van toepassing is. De eisen beschreven in het Brzo gelden zowel voor de grote chemische installaties als voor…

Vergunningen

Een aanvraag om vergunning moet aan veel voorwaarden voldoen. Het is niet denkbeeldig dat u van de overheid gedetailleerde vragen en opmerkingen krijgt waar u geen raad mee weet…

PGS 15

De Richtlijn PGS15 is geen wet of dwingend recht maar zijn regels waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afwijken van de richtlijn mag mits blijkt dat een gelijkwaardige…

Activiteitenbesluit

Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit en daarin staan milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen. Veel van de voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt…

ADR Veiligheidsadviseur

Elke onderneming waarvan de verzending of het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen, of lossen omvat moet een veiligheidsadviseur…

Ekosafe

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Kleine Beer 22
2952 AS Alblasserdam
Nederland

T: 088  2350 500
E: Mail@ekosafe.info

KVK: 66072883

Algemene voorwaarden