088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

Milieuvergunning

Milieuvergunning

Een aanvraag om vergunning moet aan veel voorwaarden voldoen. Het is niet denkbeeldig dat u van de overheid gedetailleerde vragen en opmerkingen krijgt waar u geen raad mee weet.

We draaien er niet omheen: op u rust de plicht om aan alle wettelijke regels te voldoen; echter niet meer dan noodzakelijk is. Wij zorgen dat u een vergunning heeft waarmee u kunt werken. Een vergunning is maatwerk. Daarom toetsten we of een vergunning geen voorschriften bevat die niet zijn toegestaan of dat er tegenstrijdige eisen in staan. Het document moet werkbaar zijn, niet meer en niet minder.

… of is er geen vergunning nodig? Kijk dan bij het Besluit activiteiten leefomgeving.

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Kleine Beer 22
2952 AS Alblasserdam
Nederland

T: 088  2350 500
E: Mail@ekosafe.info

KVK: 66072883

Algemene voorwaarden