088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Welkom bij Ekosafe

Maatwerk advies voor industriële veiligheid. Geen enkel bedrijf is hetzelfde en daarom leveren we maatwerk. Daarbij is, naast de vanzelfsprekendheid van kwaliteit, betrouwbaarheid en een goede service, het persoonlijk contact met onze klanten belangrijk.

Geen oplossing is standaard en vergt regelmatig overleg. We denken met u mee en komen met adviezen en oplossingen die op korte en op langere termijn het gewenste resultaat opleveren.

Ekosafe is uw vertegenwoordiger bij gesprekken met medewerkers van de overheid. Een prettige manier van werken om zelf niet het voortouw te hoeven nemen in het woud van regels en verplichtingen.

Seveso-inrichting

Als u gevaarlijke stoffen opslaat is van belang om te toetsen of de Seveso- regelgeving van toepassing is. De eisen beschreven in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gelden zowel voor de grote chemische installaties als voor opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen..

PGS 15

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen De Richtlijn PGS15 is geen wet of dwingend recht maar zijn regels waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Afwijken van de richtlijn mag mits blijkt dat een gelijkwaardige bescherming kan worden bereikt..

ADR Veiligheidsadviseur

Elke onderneming waarvan de verzending of het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen, of lossen omvat moet een veiligheidsadviseur benoemen.

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Kleine Beer 22
2952 AS Alblasserdam
Nederland

T: 088  2350 500
E: Mail@ekosafe.info

KVK: 66072883

Algemene voorwaarden