Welkom bij

EKOSAFE BV

Milieu en Veiligheid

Welkom bij

EKOSAFE BV

Milieu en Veiligheid

t

t

t

t

Vestigingsadvies

Bij nieuwbouw en verhuizing is het voldoen aan milieuregels doorgaans niet de eerste prioriteit. “Dat komt wel” is een vaak gehoorde opmerking…..

Arbo

Waar mensen werken, is sprake van arbeidsrisico’s. Het inventariseren, beheersen en terugdringen van deze risico’s is een verplichting van de werkgever…..

BRZO 2015

Als u gevaarlijke stoffen opslaat is van belang om te toetsen of het Besluit risico’s zware
ongevallen (Brzo) van toepassing is. De eisen beschreven in het (Brzo)….

Welkom bij Ekosafe Milieu en Veiligheid

Maatwerk advies voor industriële veiligheid Geen enkel bedrijf is hetzelfde en daarom leveren we als adviseur maatwerk. Daarbij is, naast de vanzelfsprekendheid van kwaliteit, betrouwbaarheid en een goede service, het  persoonlijk contact met onze klanten belangrijk.

Geen oplossing is standaard en vergt regelmatig overleg. Uw eigen contactpersoon inventariseert uw vragen, problemen en wensen en denkt na en komt met adviezen die op korte en op langere termijn het gewenste resultaat opleveren.

Uw contactpersoon zal de oplossingen voorleggen en bepreken met de medewerkers van de overheid. Een prettige manier van werken om zelf niet het voortouw te hoeven nemen in het woud van regels en verplichtingen.

Voor uw milieu en veiligheidszaken bent u bij ons aan het goede adres! 

Milieuvergunning

Een aanvraag om vergunning moet aan veel voorwaarden voldoen. Het is niet denkbeeldig dat u van de overheid met gedetailleerde vragen en opmerkingen krijgt waar u geen raad mee weet. wordt geconfronteerd.

Als u niet weet wat precies wordt bedoeld is de kans groot dat er eindeloos documenten heen en weer worden gestuurd zonder dat het tot het juiste resultaat leidt.

Goede raad
Bij EkoSafe BV draaien we er niet omheen: op u rust de plicht om aan alle wettelijke regels te
voldoen; echter niet meer dan noodzakelijk is.  Wij zorgen dat u een vergunning heeft waarmee u kunt werken. Geen overbodige of tegenstrijdige eisen.

Wij weten de mogelijkheden die de ruimte van het milieurecht biedt.We zien de overheid dan ook als een partij waarmee we goed moeten samenwerken om voor uw bedrijf een werkbare vergunning te krijgen.  … of is er geen vergunning nodig?

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons?

Neem contact met ons op!