088 - 2350 500 Mail@ekosafe.info

brzo 2015

BRZO 2015

Als u gevaarlijke stoffen opslaat is het van belang om te toetsen of het Besluit risico’s zware ongevallen Brzo van toepassing is. De eisen beschreven in het Brzo gelden zowel voor de grote chemische installaties als voor opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen, de zogenaamde PGS15 opslagen. Voor zowel de meer ervaren milieu-medewerker als voor degene die voor het eerst met Brzo te maken krijgt, is dat taaie materie met heel veel (ogv Europese Richtlijnen) verplichtingen.

De basis van alle verplichtingen is het systematisch identificeren van de gevaren ten gevolge van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf. Het veiligheidsmanagementsysteem is één van de verplichtingen uit het Brzo. De daarbij behorende procedures en werkinstructies moeten doeltreffend zijn maar niet ingewikkelder dan noodzakelijk.

Ook het systematisch identificeren van noodsituaties en het opstellen van een noodplan is een verplichting die uit het Brzo volgt.

Wilt u weten of het Besluit risico’s zware ongevallen van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Ekosafe BV

 Milieu & Veiligheid

Kleine Beer 22
2952 AS Alblasserdam
Nederland

T: 088  2350 500
E: Mail@ekosafe.info

KVK: 66072883

Algemene voorwaarden